top of page
Salon-vanBeresteyn-II_edited.jpg

Salon vanBeresteyn

Salon vanBeresteyn is gevestigd in cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn in Veendam. Sinds 2018 organiseert AKKA in samenwerking met vanBeresteyn meerdere exposities per jaar waar AKKA leden exposeren. Naast thema- exposities is er tenminste één keer per jaar een ‘vrij werk’ expositie. Ook is er jaarlijks een aparte expositie voor net afgestudeerde alumni van de Klassieke Academie. Zij krijgen de gelegenheid de Salon als podium te gebruiken voor een groepsexpositie en mogen hier zelf invulling aan geven.

 

Doel

Ons doel is om aantrekkelijke exposities te organiseren door AKKA leden. Exposities die aansluiten bij culturele of maatschappelijke activiteiten in vanBeresteyn of regio Veendam. We zetten ons actief in om via gerichte PR en organisatie van side-events de exposities in de Salon onder de aandacht te brengen bij landelijk en regionaal publiek. 

Nu te zien

Expositie 'Ongelofelijk' - 5 april t/m 15 augustus 2023

Bestaat er een thema dat alle poriën van een kunstenaar meer openzet dan ‘Ongelofelijk’? Vanaf woensdag 5 april t/m 15 augustus 2023 exposeren zeventien kunstenaars in Salon vanBeresteyn in Veendam schilderijen en beeldhouwwerk waarmee ze laten zien wat in hun ogen Ongelofelijk! is. De AKKA kunstenaars hebben dit thema met passie omarmt. Meer dan 40 kunstwerken over ongelofelijk mooie natuur, intense portretten, bijzondere stillevens en religie. Zaterdag 8 april om 16.00 wordt de expositie geopend door Mieke Mulders, conservator en directeur a.i. van het Stedelijk Museum Meppel. Iedereen is van harte welkom.

De deelnemende kunstenaars zijn Ine Hoejenbos, Marieke Laverman, Diane Brodie, Koosje Zomer, Marian Kramers, Erna Kroezen, Peter Tholen, Maartje Bezemer, Paulien Sprenger, Cindy Sprokel, Janny Pieck-Plantinga, Susan Ekkel, Sieuwke Ronner, Mineke Gravers, Julia Dake, Alma Ficchi en Machteld Kee. 

Affiche Expositie Ongelofelijk.jpg

Verwacht in de Salon

  • Expositie 'Alumni 23 - Afgestudeerd aan de Klassieke Academie - 17 augustus t/m 2 oktober 2023

  • Expositie 'Het kinderboek in beeld' - Nieuwe kunst geïnspireerd op kinderboeken(week) - 4 oktober t/m 8 januari 2024

  • Expositie 'Stijl bekennen' - Vrij werk van AKKA kunstenaars - 10 januari t/m 26 maart 2024 

Team vanBeresteyn

Alma Ficchi, Linet Battjes, Suzanne Heijligers en Maartje Bezemer (mail: svbakka@gmail.com)

Locatie en bereikbaarheid

Galerie Salon vanBeresteyn is dagelijks te bezoeken tijdens openingstijden van het cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn. Museumplein 5A, 9641 AD Veendam. De ingang is via het Grand Café. Salon vanBeresteyn is toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. 

Als u de Salon bezoekt zijn er dichtbij ruim voldoende gratis parkeerplaatsen en enkele parkeerschijfzone (max. 2,5 uur parkeren op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur).

bottom of page