Welkom bij AKKA, sinds 2016 dé vereniging van kunstenaars die hun vak verstaan. AKKA (Alumni Kunstenaars Klassieke Academie) is hard op weg naar de honderd aangesloten leden. Alle leden-kunstenaars zijn afgestudeerd aan de Klassieke Academie in Groningen. We hebben de handen ineengeslagen om onze kunstwerken aan een breed publiek te tonen. Dat doen we door te exposeren, door het uitvoeren van opdrachten en door ons werk toegankelijk te maken voor een breed publiek.


Wat kunnen we?

Alle AKKA-leden staan voor traditie en vakmanschap, maar worden evenzeer gedreven door vernieuwing in de kunst. De kunstenaars zijn even veelzijdig als het werk dat ze maken. Veel disciplines en technieken zijn vertegenwoordigd, van het schilderen met olieverf, aquarel en acryl tot het maken van grafisch werk zoals houtsneden, etsen en tekeningen. De groep beeldhouwers maakt veelzijdig werk, van plastieken, bronzen beelden tot grote vrijstaande beeldhouwwerken.

Wat willen we?

Doel van AKKA is de wereld laten zien hoe sterk en divers het werk van de leden is. De passie voor de kunst verbindt de leden. We geloven in de kracht en de noodzaak van de kunst in onze maatschappij. Door het onderlinge contact wordt het creatieve proces gestimuleerd. AKKA biedt de leden een platform om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Dat varieert van onderlinge atelierbezoeken, het organiseren van lezingen en workshops tot het houden van exposities.

Dankzij de inzet en contacten van onze leden zijn er vanaf de oprichting veel mooie exposities georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het cultuurcentrum vanBerensteyn in Veendam, Beelden in Gees, Pictura in Groningen en Pulchri Den Haag evenals de Haagse Kunstkring. AKKA-leden steken regelmatig ook de landsgrenzen over en exposeren binnenkort in Estland. Maar AKKA wil meer. Beter, breder, verder, samen. Om dit te bereiken legt de vereniging graag contacten met galeriehouders, culturele instellingen en andere kunstlievende organisaties.


Heeft u vragen over AKKA dan kunt u deze stellen via het contactformulier. Aanmelden als nieuw lid kan door het sturen van een mail naar Marieke Laverman (marieke.laverman@gmail.com). 

 

Ons bestuur

Anuschka de Smidt (voorzitter), Jacomijn Steen (secretaris), Marieke Laverman (penningmeester/ledenadministratie),  Mineke Gravers, Hana Vendlová (lid), Janneke Slot (lid).